Recreatieplannen Realistisch Maken

JP Recreatiemanagement is actief in planontwikkeling en realisatie in de buitenrecreatie. Opdrachtgevers zijn overheden, projectontwikkelaars en ondernemers. Onze kracht is dat we kunnen ondersteunen en faciliteren in het totale traject vanaf het (door)ontwikkelen van plannen t/m de daadwerkelijke uitvoering ervan; denk bijvoorbeeld aan projectondersteuning en directievoering. Wij maken kortom, recreatieplannen realistisch. Hoe we dat doen leest u onder onze 3 p’s van respectievelijk Plannen, Processen en Praktijk.

Onze visie en missie

Recreatieplannen realistisch maken komt voort uit onze visie. Als ervaren onder-nemers in recreatie en vastgoed en als gesprekspartners met zowel onder-nemers, ontwikkelaars en overheden, zijn wij in staat om plannen op een degelijke en deskundige wijze te (helpen) realiseren. JP Recreatiemanagement combineert vakspecifieke kennis en vaardigheden met de focus op een duidelijke niche: de recreatiemarkt. Onder onze werkzaamheden vallen plannen en ontwikkelingstrajecten voor jachthavens, golfbanen, recreatieterreinen, recreatieparken, zwem- en natuurbaden en vastgoed-projecten binnen de recreatieve markt.

Onze mentaliteit

Wij willen met onze kennis daadwerkelijk toegevoegde waarde bieden. Dat kunnen we het allerbeste als we al in een vroeg stadium (als de eerste plannen er zijn, of zelfs nog moeten worden gemaakt). Maar ook in de trajecten daarna bieden wij onze relaties beleidsmatige en praktische ondersteuning. Kijk voor onze werkwijze onder ‘onze 3 p’s’. Onze mentaliteit is realistisch en resultaatgericht met ‘geen woorden maar daden’ als adagium.

Wat ons onderscheid

Het is altijd lastig om precies aan te geven wat je onderscheidt. Vaak kunnen je klanten dat beter. Waarin we duidelijk anders zijn is:
– Wij kiezen duidelijk voor recreatie en vastgoed.
– Wij bieden kennis van zaken van plan, proces t/m praktijk
– We verbinden deskundigheid aan scherpe tarieven.
– We ontzorgen waar en wanneer u dat wilt.

Wat ons uniek maakt

Grote projecten leveren risico’s op. Dat realiseren wij ons. Vaak zijn er financiële risico’s die betrekking hebben op exploitatie en beheer. We brengen ze samen met u in kaart zodat u duidelijkheid heeft in toekomstige exploitatiekosten. Wenst u garanties daarin? Ook dat kan.

1

Sneller, beter en goedkoper

Wij voeren onze opdrachten uit volgens een heldere en vastgestructureerde werkwijze. We maken daarbij onderscheid in drie fasen die elkaar bijna altijd overlappen. Omdat JP Recreatiemanagement kennis en ervaring heeft en deelt in alle drie deze fasen, kunnen wij samen met u het totale traject inzichtelijk maken en tegelijkertijd (delen daarvan) uitvoeren. Door vroegtijdig JP Recreatiemanagement in te schakelen kan de uitvoering sneller, beter en goedkoper.

Plannen

Iedereen maakt plannen. Overheden, projectontwikkelaars en ook particuliere ondernemers op het terrein van bijvoorbeeld de water- en golfsport. De ontwikkeling van sport- en recreatieprojecten vraagt om specifieke kennis. In veel gevallen kan op basis van een eerste analyse al worden vastgesteld of plannen realistisch en haalbaar zijn. Ook kan dan in veel gevallen al worden ingeschat waar zich grote en wellicht onoverkoombare knelpunten bevinden. Door een specialist als JP Recreatiemanagement vroegtijdig in te schakelen kunnen al in een pril stadium een aantal belangrijke conclusies worden getrokken. Mogelijk levert een eerste analyse informatie op die het plan direct tot ‘niet realistisch’ bestempeld. Of levert het juist een beeld op van een bijzonder kansrijk initiatief.

Heeft u als bedrijf of organisatie plannen voor een recreatieproject. Neem dan zeker contact op met JP Recreatiemanagement. Wij maken graag samen met u een eerste analyse.

Processen

Is een plan haalbaar, dan volgt het traject van procesontwikkeling. JP Recreatiemanagement heeft op dit terrein veel expertise in huis specifiek gericht op het doorlopen van de verschillende fasen. Onderwerpen waarop wij ondersteunen zijn planontwikkeling, gebiedsontwikkeling, stedenbouwkundige plannen en bezwaar- en beroepsprocedures. Ons enorme netwerk in zowel de publieke als de private sector en onze ervaringen in het overleg met overheden en projectontwikkelaars werken als olie in een machine die zorgt voor een soepele voortgang in het traject.

Praktijk

De plannen voor planontwikkeling, gebiedsontwikkeling en/of vastgoedontwikkeling voor het recreatieproject zijn gemaakt, de processen zijn gedefinieerd, de vergunningen zijn geregeld en de bezwaar- en beroepsprocedures zijn afgehandeld. Dan komt het moment van realisatie en uitvoering in de praktijk. JP Recreatiemanagement is in staat ook daarin opdrachtgevers voor een deel of volledig te ondersteunen. Dat doen we onder andere door begeleiding bij de planuitvoering, door het verzorgen van de directievoering en/of door het verzorgen van beheer- en exploitatiewerkzaamheden. Ook het opstellen exploitatieopzetten, het regelen van contracten, beheer- en exploitatieovereenkomsten en gebruikersovereenkomsten; en zelfs het opstellen van algemene voorwaarden vallen onder ons dienstenaanbod.

JP Recreatiemanagement is een zeer ervaren partner in de combinatie recreatie met planontwikkeling, gebiedsontwikkeling en vastgoedontwikkeling. De afgelopen jaren hebben we gewerkt in opdracht van overheden (o.a. gemeentes en provincies), projectontwikkelaars, commerciële organisaties en particuliere ondernemers.

JACHTHAVEN OUDENBOSCH

 

Haven_1.JPG

Plan

De gemeente Halderberge kiest voor uitbesteding van de exploitatie van de Jachthaven in Oudenbosch en kiest JP Recreatiemanagement als samenwerkingspartner.

Haven_2.JPG

Proces

In opdracht van de gemeente Halderberge gaat JP Recreatiemanagement voor een  periode van 10 jaar, de exploitatie en het beheer van de jachthaven in Oudenbosch (100 ligplaatsen) verzorgen. Hiermee kiest de gemeente voor een continue en professionele bedrijfsvoering alsmede duidelijkheid in de kostenstructuur.

Haven_3.JPG

Praktijk

Ten behoeve hiervan is opgericht: Jachthaven Oudenbosch B.V. Dit is een volle dochter van JP Recreatiemanagement B.V.. In het najaar van 2014 staat een eigen website voor de jachthaven gepland. Tot die tijd kunt u voor nadere informatie contact met ons opnemen via deze website. Of voor telefonisch met Jachthaven Oudenbosch, tel. 0165 31 61 77.

luchtview rechts horecastei

WATERLIJN UITHOORN HART AAN DE AMSTEL

JP Recreatiemanagement is momenteel actief in de gemeente Uithoorn. Gezamenlijk met een landelijk opererende projectontwikkelaar wordt in het kader van een gebiedsontwikkeling het project ‘revitalisering van de dorpskern grenzend aan de Amstel’ ter hand genomen. Dat doen we aan de hand van onze drie P’s.

Plan

JP Recreatiemanagement heeft een investering- en exploitatieopzet gemaakt voor een jachthaven, een nieuwe passantenhaven en aanlegplaatsen nabij het plaatselijke winkelcentrum. Deze investeringen hebben als doel, de (toekomstige) bewoners meer comfort en recreatiemogelijkheden te bieden. De naam van het plan: ‘Waterlijn Uithoorn Hart aan de Amstel’.

Processen

Het project komt tot stand door regelmatig overleg met overheden, opdrachtgever(s) en toekomstige gebruikers. Momenteel wordt het uitgevoerd en in het voorjaar van 2015 wordt het (gefaseerd) in gebruik genomen. Het toerisme in Uithoorn zal gaan toenemen en daar gaan lokale ondernemers de vruchten van plukken.

terrassen aan het water2

Praktijk

Als spin off heeft de gemeente Uithoorn ons inmiddels gevraagd om de noodzakelijke aanpassingen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ter hand te nemen en zorg te dragen voor een beheerovereenkomst en havenreglement. Tevens gaat JP Recreatiemanagement de ingebruikname van de voorzieningen en het beheer begeleiden.

Marina-klein

JACHTHAVENS

De ontwikkeling van jachthavens levert vaak veel complexe vragen op. Binnen veel gemeentes is de ontwikkeling van een jachthaven of de renovatie (of herinrichting) ervan een eenmalig project. Er kan in veel gevallen niet terug worden gevallen op eigen ervaringen.

JP Recreatiemanagement heeft die ervaring wel. Vanaf de eerste plannen bieden wij ondersteuning, in advies, bij de ontwikkeling en als u wilt zelfs bij de exploitatie.

11021215_s

GOLFBANEN

Vanaf de tachtiger jaren van de vorige eeuw zijn er tal van golfbanen ontwikkeld. En nog steeds is de golfsport enorm populair. Met de aanleg en de exploitatie van een golfbaan gaan grote risico’s gepaard. JP Recreatiemanagement is in diverse fasen betrokken geweest bij zowel de planontwikkeling, uitvoering en (interim) management van golfbanen.

19667354_s

ZWEMBADEN EN DAGRECREATIE

Jaarlijks sluiten veel zwembaden in Nederland hun deuren. De vraag die veel gemeentes en ondernemers zich stellen zijn: hoe kunnen we goede voorzieningen blijven ontwikkelen en aanbieden, zonder grote financiële risico’s. JP Recreatiemanagement heeft op dit terrein de nodige ervaring in huis. Wij kunnen u adviseren over bijvoorbeeld de herontwikkeling en we kunnen ook actief het beheer of de exploitatie op ons nemen tegen duidelijke afspraken

Jan Lodder en Peter van Vuuren zijn de oprichters van JP Recreatiemanagement. Zij wisten hun ervaring en expertise op het terrein van recreatie (ontwikkeling en beheer) en vastgoed- en planontwikkeling (planning en processen) samen te smeden tot JP Recreatiemanagement.

MAILEN

Wenst u contact of informatie, dan kunt u gebruik maken van onderstaand e-mail formulier. Ook kunt u Jan Lodder en Peter van Vuuren rechtstreeks bellen.

  • Niet alle velden zijn correct ingevuld.BELLEN

Jan Lodder, tel. 06 137 127 79
Peter van Vuuren, tel. 06 462 461 67